Τηλεπικοινωνίες

Η EDIL Hellas δραστηριοποιείται στον χώρο των Τηλεπικοινωνιών από το 1993 στον τομέα ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και σε τομείς όπως η εύρεση θέσεων, η αδειοδότηση, η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πάσης φύσεως Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και η συντήρηση σταθμών κινητής τηλεφωνίας.

Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί κατά ISO – 9001:2000 από τον φορέα πιστοποίησης RWTUV System Gmbh στην κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Φιλοσοφία και στόχος του συστήματος Διασφάλισης ποιότητας καθώς και της ίδιας της εταιρίας είναι η ποιοτικότερη υλοποίηση των έργων και η συμμόρφωση με τις τυχόν απαιτήσεις που τίθενται από τους πελάτες, τις προδιαγραφές εθνικές και μη.

Η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας έχει οδηγήσει σε βελτιστοποίηση των χρόνων των διαδικασιών αλλά και της συνολικής ποιότητας των έργων της εταιρίας.

Η EDIL Hellas αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να φέρει σε πέρας οποιοδήποτε έργο Τηλεπικοινωνιακής φύσεως οπουδήποτε στην Ελλάδα, αλλά και να εγγυηθεί την ποιοτική και ταχεία εφαρμογή.

Κινητή Τηλεφωνία

Στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας η EDIL Hellas συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων συνεργατών όλων των εταιριών αδιάλειπτα από την έναρξή τους έως και σήμερα.

Η EDIL Hellas έχοντας την απαιτούμενη πείρα και τεχνογνωσία, δραστηριοποιείται με όλους τους παρόχους (Cosmote, Vodafone και Wind) σε πανελλαδική βάση ενώ χάρη στην υψηλή εξειδίκευση και τη ποιότητα εργασιών της, διατηρεί και αυξάνει τις δραστηριότητές της επενδύοντας παράλληλα και στην εκπαίδευση του προσωπικού της, γεγονός που την κατατάσσει σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, ένα χώρο όπου κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο έντονος ανταγωνισμός.

Η EDIL Hellas προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας στους παρακάτω τομείς:

1. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 • Μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής εταιρειών κινητής τηλεφωνίας

 • Πρόκτηση κατάλληλης θέσης για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας

 • Εκπόνηση τοπογραφικού, στατικού και αρχιτεκτονικού έλεγχου

 • Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

 • Διαδικασία έκδοσης αδειών (Σύνταξη φακέλων προς Υ.Π.Α – Ε.Ε.Τ.Τ – Ε.Ε.Α.Ε για την εξασφάλιση εγκρίσεων) και αδειοδότηση από Δασαρχεία – Αρχαιολογία – Πολεοδομία

2. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 • Κατασκευή νέων σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας με χρήση τεχνολογιών GSM, DCS, UMTS και LTE και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (κυματοδηγών, κεραιών εκπομπής και μικροκυματικών κεραιών και εξοπλισμού μετάδοσης όπως PDH, SDH κ.λπ.) BTS- Antenna commissioning εντός και εκτός αστικών περιοχών, όλων των δομικών εργασιών καθώς και εγκατάσταση γεννητριών με τη διαδικασία “turn key”

 • Εγκατάσταση – απεγκατάσταση και ενεργοποίηση και αναβάθμιση μικροκυματικών ζεύξεων και LMDS

 • Κατασκευή υποδομής (προκατασκευασμένοι οικίσκοι και ιστοί σε αγροτικές περιοχές) για τη στέγαση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (πλήρως εξοπλισμένοι με κλιματισμό, ανορθωτικά, μπαταρίες, σύστημα ασφαλείας, πυρανίχνευση κλπ.)

 • Κατασκευή special project για τις ανάγκες δικτύων υψηλής χωρητικότητας και σημαντικών θέσεων κάλυψης καθώς επίσης και leased lines projects

 • Swap σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας που περιλαμβάνει αποξήλωση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση νέου με ιntegration και reconfiguration και εγκατάσταση repeater

 • Ηλεκτροδοτήσεις και ηλεκτρολογικές εργασίες των σταθμών καθώς και των κέντρων διαχείρισης (BSC, MSC, MGW, RNC)

 • Παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης καθώς προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού:

  • Εργασίες συντήρησης (προληπτική και διορθωτική)
  • Οικοδομικής υποδομής
  • Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κεραιοσυστήματος
  • Κεντρικών τηλεπικοινωνιακών σταθμών και των σταθμών βάσης
  • Συντήρηση και έλεγχο γεννητριών
  • Κλιματιστικών μονάδων
  • Υποσταθμών μέσης τάσης
  • Σύστημα γειώσεων / αντικεραυνικής προστασίας
  • Rectifiers συστημάτων
  • Απεντόμωσης και μυοκτονίας
  • Σχεδιασμός και κατασκευή μεταλλικών υποδεκτών με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
  • Ενίσχυση υφιστάμενων δικτυωμάτων

3. ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η EDIL Hellas παρέχει μια επαναστατική και πατενταρισμένη Υβριδική Ενεργειακή Μονάδα (ΥΕΜ) της ASCOT, που έχει σχεδιαστεί ως PLUG AND PLAY ενεργειακό σύστημα για 24/7 παροχή ενέργειας με μέγιστη αυτονομία και εξοικονόμηση καυσίμου σε Τηλεπικοινωνιακούς Σταθμούς που βρίσκονται σε απομακρυσμένες/αγροτικές περιοχές και γενικά σε περιοχές όπου δεν υπάρχει το μέσο ή η δυνατότητα παροχής ενέργειας. Διαθέτει πιστοποιημένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 24ωρης ετοιμότητας για έκτακτη επέμβαση προς ανεφοδιασμό πετρελαίου, άρση βλάβης, ζημίας ή δυσλειτουργίας.

4. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

 • Μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων BTS – SDH – GN – COSMOSITE – PANSITE, με γερανοφόρα οχήματα καθώς επίσης και ανέγερση ιστών όλων των τύπων

 • Διάθεση γερανοφόρων οχημάτων με καλάθι ασφαλείας προσωπικού

 • Διάθεση Lund track οχημάτων για μεταφορά προσωπικού

 • Αποθήκευση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, μηχανημάτων, οικίσκων και μεταλλικών κατασκευών

Επίσης η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με άδεια συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, λιπαντικών ελαίων και καλωδίων.

Σταθερή Τηλεφωνία

Η EDIL Hellas δραστηριοποιείται στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας τόσο στο χώρο των κατασκευών έργων υποδομής όσο και στο τομέα του ενεργού δικτύου.

Τομείς δραστηριότητας της EDIL στο χώρο:

 1. Διαμόρφωση χώρων (κατασκευή τηλεπικοινωνιακών χώρων τοποθέτηση ψευτοδαπέδου, υποδομών πχ κλιματισμού κλπ.)
 2. Τοποθέτηση και τερματισμός καλωδίων, τοποθέτηση ικριωμάτων, τοποθέτηση έλεγχος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 3. Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων τηλεπικοινωνιακών οικίσκων πλήρως εξοπλισμένων εντός και εκτός αστικών περιοχών.

Ενδεικτικά έργα της EDIL Hellas και των συνεργατών της στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας :

 • Επέκταση ADSL δικτύου της TELLAS ως αποκλειστικός υπεργολάβος της ALCATEL Hellas.

 • Επέκταση ADSL OTE ως υπεργολάβος της ALCATEL Hellas στην δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

 • Αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ως υπεργολάβος της ERICSSON Hellas στις περιοχές Πελοποννήσου Ηπείρου και Θράκης

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων (EETT) για το έργο “Πρώτη φάση εθνικού ελέγχου ραδιοσυχνοτήτων” ως υπεργολάβος της LANNET Communications.

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ΤΡΑΜ Α.Ε

Διασφάλιση Ποιότητας

Η EDIL HELLAS συγκαταλέγεται μεταξύ των εταιρειών που ενστερνίζονται και προωθούν τις αρχές της Ολικής Ποιότητας.

Έχει πιστοποιηθεί κατά ISO – 9001:2000 από τον φορέα πιστοποίησης RWTUV System Gmbh στην κατασκευή εγκατάσταση και συντήρηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Φιλοσοφία και στόχος του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της είναι η διασφάλιση ποιότητας κατά την υλοποίηση των έργων της, ώστε αυτά να συμμορφώνονται με τις συμβατικές ή άλλες απαιτήσεις, όπως αυτές τίθενται από τους πελάτες της, τις εθνικές και τις διεθνείς προδιαγραφές, ενώ συγχρόνως μέσω της υλοποίησης των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση του ίδιου του συστήματος καθώς και η ικανοποίηση των πελατών της.

Ενδεικτικά Έργα

Πρόσκτηση και κατασκευή σταθμών κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμό της ΤΙΜ Ηellas
– Σταθμοί κινητής τηλεφωνίας εκτός αστικών περιοχών
– Σταθμοί κινητής τηλεφωνίας αστικού τύπου
– Σταθμοί κινητής τηλεφωνίας micro
– Οικοδομική συντήρηση 400 σταθμών βάσης
– Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
(κλιματιστικά ανορθωτικά συστήματα, μπαταρίες
– Συντήρηση πυλώνων
(έλεγχος συσφίξεων, βαφή, έλεγχος γειώσεων κλπ)
– Υποστήριξη λειτουργίας σταθμών βάσης
(εξασφάλιση πρόσβασης, μεταφορά προσωπικού κλπ.)
– Επέκταση ADSL OTE ως υπεργολάβος της ALCATEL Hellas στην δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ολοκληρώθηκε πετυχημένα το 2005.
– Δίκτυο ADSL για την TELLAS ως αποκλειστικός υπεργολάβος της ALCATEL Hellas. Σε εξέλιξη
– Αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ως υπεργολάβος της ERICSSON Hellas στις περιοχές Πελοποννήσου Ηπείρου και Θράκης. Ολοκληρώθηκε

Η EDIL στην προσπάθειά της να παρέχει πλήρεις λύσεις, έχει επεκτείνει το φάσμα δραστηριοτήτων της και στον τομέα της συντήρησης του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Για τον λόγο αυτόν η EDIL, προκειμένου να είναι πιστή στην αρχή της για τελειότητα προς ικανοποίηση των πελατών, έχει προσλάβει πεπειραμένους επαγγελματίες από τον χώρο των τηλεπικοινωνιών και έχει αποκτήσει όλα τα απαραίτητα όργανα και εργαλεία.

Επιπλέον η EDIL HELLAS ως υπεργολάβος της LANNET Communications S.A. συμμετείχε στα παρακάτω έργα:

A) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων (EETT) για το έργο “Πρώτη φάση εθνικού ελέγχου ραδιοσυχνοτήτων”
Β) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ΤΡΑΜ Α.Ε.

Eπεκτείνοντας την δραστηριότητά της και σε άλλους τομείς η EDIL HELLAS δημιούργησε την θυγατρική ΕDIL TELECOM A.E. με στ’οχο την κάλυψη τόσο της ελληνικής όσο και της βαλκανικής αγοράς.

Μας Εμπιστεύτηκαν

Οι εταιρείες που μας εμπιστεύτηκαν την υλοποίηση των έργων τους.