Δραστηριότητες

Φυσικό Αέριο

Σχεδίαση, κατασκευή, συντήρηση του εξοπλισμού και διαχείριση ενέργειας

Τηλεπικοινωνίες

Εγκατάσταση και συντήρηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας

Δημόσια Και Ιδιωτικά Έργα

Αξιοπιστία στις υποδομές, ποιότητα στην κατασκευή

Μας Εμπιστεύτηκαν

Οι εταιρείες που μας εμπιστεύτηκαν την υλοποίηση των έργων τους.