e-banner-espa 460X60
English (UK)Ελληνικά (gr)

COSMOTEvodafonWIND

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας η EDIL Hellas συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων συνεργατών όλων των εταιριών αδιάλειπτα από την έναρξή τους έως και σήμερα.

Η EDIL Hellas έχοντας την απαιτούμενη πείρα και τεχνογνωσία, δραστηριοποιείται με όλους τους παρόχους (Cosmote, Vodafone και Wind) σε πανελλαδική βάση ενώ χάρη στην υψηλή εξειδίκευση και τη ποιότητα εργασιών της, διατηρεί και αυξάνει τις δραστηριότητές της επενδύοντας παράλληλα και στην εκπαίδευση του προσωπικού της, γεγονός που την κατατάσσει σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, ένα χώρο όπου κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο έντονος ανταγωνισμός.

Η EDIL Hellas προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας στους παρακάτω τομείς:


1. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

• Μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής εταιρειών κινητής τηλεφωνίας
• Πρόκτηση κατάλληλης θέσης για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας
• Εκπόνηση τοπογραφικού, στατικού και αρχιτεκτονικού έλεγχου
• Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
• Διαδικασία έκδοσης αδειών (Σύνταξη φακέλων προς Υ.Π.Α – Ε.Ε.Τ.Τ – Ε.Ε.Α.Ε για την εξασφάλιση εγκρίσεων) και αδειοδότηση από Δασαρχεία - Αρχαιολογία - Πολεοδομία


2. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

• Κατασκευή νέων σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας με χρήση τεχνολογιών GSM, DCS, UMTS και LTE και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (κυματοδηγών, κεραιών εκπομπής και μικροκυματικών κεραιών και εξοπλισμού μετάδοσης όπως PDH, SDH κ.λπ.) BTS- Antenna commissioning εντός και εκτός αστικών περιοχών, όλων των δομικών εργασιών καθώς και εγκατάσταση γεννητριών με τη διαδικασία “turn key”
• Εγκατάσταση - απεγκατάσταση και ενεργοποίηση και αναβάθμιση μικροκυματικών ζεύξεων και LMDS
• Κατασκευή υποδομής (προκατασκευασμένοι οικίσκοι και ιστοί σε αγροτικές περιοχές) για τη στέγαση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (πλήρως εξοπλισμένοι με κλιματισμό, ανορθωτικά, μπαταρίες, σύστημα ασφαλείας, πυρανίχνευση κλπ.)
• Κατασκευή special project για τις ανάγκες δικτύων υψηλής χωρητικότητας και σημαντικών θέσεων κάλυψης καθώς επίσης και leased lines projects
• Swap σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας που περιλαμβάνει αποξήλωση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση νέου με ιntegration και reconfiguration και εγκατάσταση repeater
• Ηλεκτροδοτήσεις και ηλεκτρολογικές εργασίες των σταθμών καθώς και των κέντρων διαχείρισης (BSC, MSC, MGW, RNC)
• Παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης καθώς προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού:
• Εργασίες συντήρησης (προληπτική και διορθωτική)
• Οικοδομικής υποδομής
• Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κεραιοσυστήματος
• Κεντρικών τηλεπικοινωνιακών σταθμών και των σταθμών βάσης
• Συντήρηση και έλεγχο γεννητριών
• Κλιματιστικών μονάδων
• Υποσταθμών μέσης τάσης
• Σύστημα γειώσεων / αντικεραυνικής προστασίας
• Rectifiers συστημάτων
• Απεντόμωσης και μυοκτονίας
• Σχεδιασμός και κατασκευή μεταλλικών υποδεκτών με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
• Ενίσχυση υφιστάμενων δικτυωμάτων


3. ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η EDIL Hellas παρέχει μια επαναστατική και πατενταρισμένη Υβριδική Ενεργειακή Μονάδα (ΥΕΜ) της ASCOT, που έχει σχεδιαστεί ως PLUG AND PLAY ενεργειακό σύστημα για 24/7 παροχή ενέργειας με μέγιστη αυτονομία και εξοικονόμηση καυσίμου σε Τηλεπικοινωνιακούς Σταθμούς που βρίσκονται σε απομακρυσμένες/αγροτικές περιοχές και γενικά σε περιοχές όπου δεν υπάρχει το μέσο ή η δυνατότητα παροχής ενέργειας. Διαθέτει πιστοποιημένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 24ωρης ετοιμότητας για έκτακτη επέμβαση προς ανεφοδιασμό πετρελαίου, άρση βλάβης, ζημίας ή δυσλειτουργίας.

4. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

• Μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων BTS - SDH - GN - COSMOSITE - PANSITE, με γερανοφόρα οχήματα καθώς επίσης και ανέγερση ιστών όλων των τύπων
• Διάθεση γερανοφόρων οχημάτων με καλάθι ασφαλείας προσωπικού
• Διάθεση Lund track οχημάτων για μεταφορά προσωπικού
• Αποθήκευση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, μηχανημάτων, οικίσκων και μεταλλικών κατασκευών

Επίσης η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με άδεια συλλογής, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, λιπαντικών ελαίων και καλωδίων.

   

COMPANY INFORMATION

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΔΡΑ
ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ. 36 - ΟΔΟΣ ΝΒ7
ΤΗΛ 2311 990.500-1
FAX 2311 990.516 - 2310 330.553
AΘΗΝΑ
ΥΔΡΑΣ 7, TK 15344 - ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ 2117774400
FΑΧ 210 651.4700
ΛΑΡΙΣΑ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 91 - ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΚ 41335
THΛ 2410 620.401
FΑΧ 2410 627.309

2014 © 

SOCIAL MEDIA

Click on the social media icons below and stay connected with us across the web and throughout your day.

  • Twitter
  • Facebook
  • Rss