Φυσικό Αέριο

Το φυσικό αέριο με μια ματιά

Αυταπόδεικτα, το πιο σημαντικό Καύσιμο της εποχής μας είναι το Φυσικό Αέριο, ιδίως στα αστικά κέντρα και κυρίως σε εγκατεστημένες εφαρμογές όπως είναι οι βιομηχανίες και οι κατοικίες-χωρίς βέβαια να παραβλέψουμε ότι τελευταία, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών, δηλαδή στη χρήση στα αυτοκίνητα κλπ.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Φυσικού Αέριου έναντι του κυριότερου ανταγωνιστή του – δηλαδή το πετρέλαιο – εντοπίζονται στις απαιτήσεις επεξεργασίας μέχρι την διάθεσή του για κατανάλωση και σε αυτές κάθε αυτές τις φυσικές του ιδιότητες.

Το Φυσικό Αέριο φτάνει στον τελικό καταναλωτή σχεδόν όπως εξορύσσεται σε αντίθεση με το πετρέλαιο που από την εξόρυξή του μέχρι την κατανάλωση μεσολαβούν πλήθος και φυσικές διεργασίες.

Σε σχέση με τις φυσικές ιδιότητες, το Φυσικό Αέριο δεν έχει τυχαία την φήμη ως καθαρό καύσιμο, δεδομένου ότι και η σύστασή του αλλά και τα προϊόντα της καύσης του δεν προδιαγράφουν άμεσους κινδύνους ούτε για τη δημόσια υγεία ούτε για το περιβάλλον.

Αντίθετα, ευνοείτε η επίτευξη υψηλού και σταθερού βαθμού απόδοσης στις διεργασίες καύσης με άμεσο-θετικό αντίκτυπο στο φλέγον ζήτημα της εξοικονόμησης.

Η χημική σύσταση του Φυσικού Αερίου ισοδυναμεί με αυτή του Μεθανίου (CH4), επειδή όμως μαζί με το μεθάνιο συνυπάρχουν και άλλοι υδρογονάνθρακες σε ποσοστό 8-15%, εύλογα χαρακτηρίζεται μείγμα υδρογονανθράκων. Το μεθάνιο σε κανονικές συνθήκες βρίσκεται σε αέρια φάση (αεριοποιείται σε θερμοκρασία -161 °C), είναι άοσμο και άχρωμο. Η χαρακτηριστική οσμή που έχει το Φυσικό Αέριο που χρησιμοποιούμε προσδίδεται τεχνητά για λόγους ασφαλείας.

Το Φυσικό Αέριο φτάνει στον τελικό καταναλωτή κυρίως μέσω δικτύων. Για την μεταφορά του σε δεξαμενές απαιτείται η υγροποίησή του και επειδή αυτή είναι μια κοστοβόρα διαδικασία, μέχρι πρότινος περιοριζόταν μόνο στην μεταφορά του δια θαλάσσης μέσω ειδικών δεξαμενοπλοίων. Τελευταία όμως, υπάρχει έντονη κινητικότητα στην υιοθέτησή του ως καυσίμου μεταφορών, γεγονός που προδικάζει την ανάπτυξη και εδραίωση τεχνικών και σταθμών εμφιάλωσή του.

Σαν βασικές εφαρμογές του Φυσικού Αέριου θεωρούνται οι θερμικές βιομηχανικές διεργασίες καθώς και οι οικιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Ζωηρότατη ανάπτυξη λαμβάνει η ηλεκτροπαραγωγή στην οποία το Φυσικό Αέριο προβλέπεται να αντικαταστήσει τη χρήση του πετρελαίου και σε μικρότερο βαθμό τους ρυπογόνους γαιάνθρακες.

Η διάθεση του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα γίνεται από τις κατά τόπους Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ). Για την περιοχή της Αττικής αρμόδια είναι η ΕΠΑ Αττικής ΑΕ. Η πρώτη ΕΠΑ που λειτούργησε στην χώρα μας ήταν αυτή της Θεσσαλονίκης. Εκτός από τις προαναφερόμενες, σε λειτουργία είναι και η ΕΠΑ Θεσσαλίας στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκονται οι περιοχές Λαρίσης, Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων. Οι τιμές του Φυσικού Αέριου διαμορφώνονται από την αρμόδια κατά περίπτωση ΕΠΑ. Το Φυσικό Αέριο που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα προέρχεται κυρίως από την Ρωσία και την Αλγερία, ενώ μικρές ποσότητες προέρχονται από τα εγχώρια κοιτάσματα της Καβάλας.

Οι Εγκαταστάσεις Φυσικού Αέριου στους χώρους κατανάλωσης πραγματοποιούνται από ιδιωτικές Τεχνικές Εταιρείες Εγκατάστασης Φυσικού Αέριου, οι οποίες είναι αρμόδιες για την ορθή υλοποίηση και σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς, όλων των συστημάτων παροχής, λειτουργίας και ασφαλείας που απαρτίζουν την Εσωτερική Εγκατάσταση.

H EDIL HELLAS

H EDIL HELLAS είναι μια από τις πρώτες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την τεχνολογία του φυσικού αερίου και οργάνωσαν την προώθηση, την εγκατάσταση και διαχείριση του.
Με το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό της η EDIL HELLAS είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους ενεργειακούς συμβούλους για οποιοδήποτε οικιακό ή βιομηχανικό πελάτη δεδομένου ότι είναι σε θέση να προσφέρει όλο το φάσμα των υπηρεσιών που ξεκινάει από τον σχεδίασμό, την κατασκευή, την συντήρηση του εξοπλισμού και την διαχείριση ενέργειας.

Η EDIL HELLAS βελτιώνει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας, με την κατάρτιση του προσωπικού της αλλά και με τη διατήρηση και διεύρυνση των συνεργασιών της τόσο με εγχώριες όσο και με διεθνείς επιχειρήσεις.

Η EDIL HELLAS δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής δικτύων υποδομής φυσικού αερίου, στις βιομηχανικές, επαγγελματικές και οικιακές εγκαταστάσεις καθώς και στη παροχή υπηρεσιών service σε όλες τις εφαρμογές.

Αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές που εμπιστεύεται η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης & η Ε.Π.Α. Θεσσαλίας, στην κατασκευή των δικτύων υποδομής στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας και των Τρικάλων.

Απασχολώντας περισσότερα από 80 άτομα, μηχανικούς, τεχνίτες, ειδικευμένους εργάτες και στόλο ιδιόκτητου εξοπλισμού, η επιχείρηση υλοποιεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής και παροχής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Με αξιοπιστία και άριστη τεχνογνωσία αναλαμβάνουμε έργα φυσικό αερίου, όπως
– Patrolling
– Ανίχνευση Διαρροών
– Hot-Tapping
– Smart Pigging
– SCADA
– Καθοδική Προστασία
– Tunneling
– Condition assessment
– CNG stations for civil/industrial use
– ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ (4BAR) ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ(19BAR) ΠΙΕΣΗΣ
– ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ -ΣΤΗΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΆΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διασφάλιση Ποιότητας

Σε ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων της η Edil Hellas εφαρμόζει  διαδικασίες φιλικές  προς το περιβάλλον και διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της.

Ενδεικτικά Έργα

TITAN AE

H EDIL HELLAS για λογαριασμό του ΤΙΤΑΝ ΑΕ στο εργοστάσιο της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη ολοκλήρωσε το εσωτερικό δίκτυο του Φυσικού Αερίου.

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛIAΣ ΑΕ

Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ και η ΕΠΑ Θεσσαλίας ΑΕ είναι δύο από τους μεγαλύτερους συνεργάτες της EDIL HELLAS καθώς έπειτα από διαφανείς ενέργειες και μέσα από όλες τις νόμιμες διαδικασίες η εταιρία έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος στα κάτωθι:
• Η EDIL HELLAS είναι η ανάδοχος εταιρία καταμέτρησης των μετρητών Φυσικού Αερίου για λογαριασμό της ΕΠΑ Θεσσαλία ΑΕ. Η εταιρία διαχειρίζεται όλες τις μετρήσεις είτε πρόκειται για βιομηχανικές είτε για οικιακές.

• Η EDIL HELLAS πραγματοποιεί εργασίες επέκτασης δικτύου πολυαιθυλενίου (ρε) χαμηλής πίεσης (4 bar), κατασκευής παροχετευτικών αγωγών (service lines) και κατασκευής παροχετευτικών στηλών (risers) με συγκόλληση η σπείρωμα για διανομή φυσικού αερίου και αντίστοιχα σημεία αεριοδότησης (gas points) καθώς και υπηρεσία επιφυλακής για περιστατικά έκτακτης επέμβασης, συντήρησης δικτύου και εκτέλεσης εργασιών χαλύβδινου δικτύου (steel) μέσης πίεσης (19 bar) και χαμηλής πίεσης (4 bar) στους νομούς Θεσσαλονίκης, Τρικάλων και Καρδίτσας.

• Η εταιρία από το 2008 και έπειτα πραγματοποιεί μια καινοτόμο υπηρεσία, πρόκειται για την προγραμματισμένη έρευνα διαρροών σε όλο το δίκτυο Φυσικού Αερίου για Χαμηλή πίεση και για Μέση Πίεση. Η εταιρία παρακολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις επένδυσε και πραγματοποιεί εδώ και εφτά χρόνια την υπηρεσία πραγματοποιώντας πολλές επεμβάσεις. Η υπηρεσία πραγματοποιείται στα δίκτυα της Θεσσαλονίκης, στη Λάρισα, στο Βόλο, την Καρδίτσα και των Τρικάλων.

ΕΥΑΘ ΑΕ

Έλεγχος και συντήρηση των καυστήρων και λεβήτων σε όλα τα κτίρια της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

ΔΗΜΟΙ / ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δήμοι της Θεσσαλονίκης αλλά και της περιοχής της Θεσσαλίας βρίσκονται σε συνεργασία με την EDIL HELLAS, για συντηρήσεις, κατασκευές δικτύων Φυσικού Αερίου και για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία αφορά παρόμοιες επεμβάσεις.

  • Your Content Goes Here

    Μας Εμπιστεύτηκαν

    Οι εταιρείες που μας εμπιστεύτηκαν την υλοποίηση των έργων τους.