Δημόσια Και Ιδιωτικά Έργα

Η κατασκευαστική δραστηριότητα της ΕDIL HELLAS αναπτύσεται σε δύο βασικούς τομείς:

 • Δημόσια έργα

 • Ιδιωτικά έργα

Aπό την ίδρυσή της έως σήμερα η EDIL HELLAS έχει εκπονήσει ένα μεγάλο αριθμό κατασκευαστικών έργων έτσι ώστε να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρίες της χώρας.Με ένα μηχανολογικό εξοπλισμό που διαρκώς ανανεώνεται, με τα πολλά μέσα μεταφοράς που διαθέτει, με το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με τη βαθιά γνώση της αγοράς η EDIL HELLAS βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να μπορεί να επιτύχει υψηλότερα περιθώρια κέρδους για τους πελάτες της μέσω ενός καλύτερου ελέγχου του κόστους.

Συνολικά οι δραστηριότητες της εταιρίας συνοψίζονται στους εξής τομείς:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων

 • Κατασκευή & αναπαλαίωση κτιρίων όλων των ειδών και τύπων

 • Εκπόνηση απαραίτητων σχεδίων και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χορήγηση πολεοδομικών αδειών.

Αξιοπιστία στις υποδομές ποιότητα στην κατασκευή

 • Δραστηριότητες

  Η ΕDIL HELLAS ανήκει στη Δ’ τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Με βάση τα τεχνικά και οικονομικά της μεγέθη, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε έργα υποδομής των εξής κατηγοριών: οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών και ενεργειακών. Η EDIL HELLAS. έχει δυναμική παρουσία και στην ελληνική αγορά των ιδιωτικών έργων. Μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες έχουν συνεργαστεί με την εαιρεία μας καθώς και μεγάλος αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων.

  Τομείς ενδιαφέροντος:

  Α. Δημόσια Έργα

  • Έργα Υποδομών

  Β. Ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο της κατοικίας

  • Κατασκευή κτιρίων με τη μέθοδο της αντιπαροχής σε ολόκληρη την Ελλάδα

  • Μελέτες για κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ευαισθησίας

  • Αναπλάσεις και αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων

  Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα εξής σημεία:

  • στη συνεχή ανανέωση και εκσυγχρονισμό του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού

  • στη δημιουργία σύγχρονων, ευέλικτων και αποτελεσματικών επιχειρησιακών δομών τόσο σε επίπεδο υποστήριξης όσο και επίπεδο κατασκευής και έγκαιρης παράδοσης των έργων

  • στην ενίσχυση της κεφαλαιουχικής διάρθρωσης της εταιρίας και την αναζήτηση νέων σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

  ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

  H συνεπής ως προς τους συμβατικούς όρους κατασκευαστική δραστη-ριότητα της EDIL HELLAS, η αξιόπιστη κατασκευή αλλά και η εμπρόθεσμη παράδοση των έργων χάρισαν στην εταιρία πανελλήνια καταξίωση.

  ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Η ΕDIL HELLAS δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στο χώρο των δημοσίων έργων έχοντας να επιδείξει ένα μεγάλο αριθμό κατασκευών. Το υψηλό επίπεδο των στελεχών καθώς και οι εξειδικευμένες γνώσεις των τεχνιτών αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο ικανό να αναλάβει και να διεκπεραιώσει έργα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών στο μικρότερο δυνατό χρόνο.

  Ενδεικτικά Έργα

  Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Ραχωνίου της Θάσου.

  Με το συγκεκριμένο έργο αντικαθίσταται το παλιό δίκτυο ύδρευσης του Λιμένα, ενώ περιλαμβάνει και επέκταση του δικτύου σε περιοχές που σήμερα αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

  Σκοπός του έργου είναι η πλήρης εγκατάσταση νέου εκσυγχρονισμένου εξοπλισμού για την μέτρηση κατανάλωσης, με περισσότερη ακρίβεια.

  Η EDILHELLAS για λογαριασμό της ΟΤΕ ESTATE Α.Ε. ανέλαβε το έργο με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών για την αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης,αλλαγή όψεων και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο ακίνητο ΦΟΙΝΙΚΑΣ (Α.Μ. 5712) στην Πυλαία Θεσσαλονίκης».

  Μας Εμπιστεύτηκαν

  Οι εταιρείες που μας εμπιστεύτηκαν την υλοποίηση των έργων τους.