Η Εταιρεία

Ιστορικό

Ο όμιλος εταιρειών EDIL HELLAS  ΑΤΕΒΕ ιδρύθηκε το 1985 και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται στους τομείς των τεχνικών έργων και υπηρεσιών και κατέχει  σημαντική  θέση στην ελληνική αγορά. Η λίστα πελατών  της EDIL περιλαμβάνει μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, επιχειρήσεις του χώρου της τεχνολογίας και οργανισμούς δημοσίου  συμφέροντος όπως επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όραμά μας είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ευελιξία, ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον.

Διαρκής μας στόχος να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις ανάγκες των πελατών και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Αξιολογώντας το σημερινό οικονομικό περιβάλλον, οι προσπάθειές μας εστιάζονται στην ενίσχυση και ανάπτυξη των βασικών μας δραστηριοτήτων με έμφαση στη παροχή των υπηρεσιών μας με αποτελεσματικό  και οικονομικό τρόπο.

Εγκαταστάσεις – Ανθρώπινο Δυναμικό

Η επιχείρηση απασχολεί περί τα 210 άτομα και διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδομή στη ΒΙΠΕ Σίνδου 6000τ.μ., στην Αθήνα 2600 τ.μ. και στη Λάρισα 600 τ.μ.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΗΘΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η EDIL HELLAS, εφαρμόζει όλες τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών κανονισμών, συμμορφώνεται και πράττει σύμφωνα με αυτές. Η εταιρία έχει ως βασικούς άξονες λειτουργίας, τη συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων προς την κοινωνία.
Η εταιρία γνωρίζοντας την εποχή δράσης της, αναλαμβάνει τις ευθύνες που τις αναλογούν αναφορικά με το κοινωνικό σύνολο, δεσμεύεται πάντα να κινείται βάσει κριτηρίων που έχει υιοθετήσει από την αρχή της, όπως η συνέπεια, το ήθος και η εντιμότητα.
Η ένταξη της εταιρίας στην τοπική κοινωνία ήταν και είναι ίσως η μεγαλύτερη ηθική δέσμευση της εταιρίας καθώς η παροχή θέσεων εργασίας, μισθών, οποιασδήποτε μορφής κοινωνικής παροχής ορίζει την αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των δύο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους.
Το ζήτημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι ένα από τα πιο δυναμικά και ενδιαφέροντα θέματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος και συνεπώς η EDIL HELLAS. Οι οργανισμοί όλο και περισσότερο απαιτείται να ισορροπήσουν τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές διαστάσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας τους.
Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από επιχειρήσεις και βιομηχανίες είναι ένα στοιχείο το οποίο τα τελευταία χρόνια επιδεινώνεται διαρκώς. Η EDIL HELLAS ακολουθεί όλες τις διαδικασίες και τους κανονισμούς και έχει θέσει ως προτεραιότητα της, τη διαρκή αναζήτηση και ενημέρωση νέων τεχνολογιών μη επικίνδυνων προς αυτό.

Διασφάλιση Ποιότητας

Σε ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων της η Edil Hellas εφαρμόζει  διαδικασίες φιλικές  προς το περιβάλλον και διαθέτει ISO 14001 περιβαλλοντολογικής διαχείρισης και ISO 18001 υγιεινής και ασφάλειας της TUV.

Εταιρικοί Συνεργάτες

Πελατολόγιο

Οι εταιρείες που μας εμπιστεύτηκαν την υλοποίηση των έργων τους.