Απόκτηση αδείας προμηθείας φυσικού αερίου

Η EDIL TEXNIKH-BIOMHXANIKH A.T.E.B.E. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΆΡΙΘΜ. 559/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ(ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΑΠΟΚΤΑ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 20 ΕΤΗ.